Lễ Lá tại Giêrusalem

29 Tháng Ba, 2021 admin 0

Khác với tình trạng đóng cửa vì đại dịch hồi năm ngoái, năm nay đền thờ Thánh Mộ ở Giêrusalem, nơi Chúa Giê-su bị đóng […]