Chúc mừng bổn mạng: Thánh Nữ Mônica ngày 27.8.2021

Kết quả hình ảnh cho thanh monica


Hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Thánh Nữ Mônica ngày 27.08.2021

Ban Chấp hành Cộng đoàn kính chúc mừng Lễ Bổn Mạng: Quý Soer, quý Bà cùng các Chị đã nhận Thánh Nữ Mônica làm bổn mạng.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của  Thánh quan thầy chúc lành và tuôn đổ tràn Hồng Ân trên Quý Soer, quý Bà cùng các Chị.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*