Hiến Sĩ Giáo Dân – ODM-SG Bài chia sẻ & Bài giảng thánh lễ Lòng Thương Xót ngày 01.04.2022

Hiến Sĩ Giáo Dân – ODM-SG Bài chia sẻ chủ đề: Đau khổ Kitô giáo trong cái nhìn của Lòng Thương Xót

Linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình

Hiến Sĩ Giáo Dân – ODM-SG Bài giảng: Thánh lễ Lòng Thương Xót – Linh mục Micae Nguyễn Tiến Bình

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*