Video Tĩnh tâm Mùa Chay 2022: Chủ đề “Giữa Lòng Một Giáo Hội Hiệp Hành” do Lm. Giuse Cao Gia An, SJ hướng dẫn

Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay 2022 với chủ đề “Giữa Lòng Một Giáo Hội Hiệp Hành” do Lm. Giuse Cao Gia An, SJ hướng dẫn.

 

Bài 1: Dẫn nhập – Giáo hội của Chúa, một Giáo hội hiệp hành

Bài 2: Một Thiên Chúa hiệp hành và cứu độ

Bài 3: Hiệp hành và Thương xót

Bài 4: Hiệp hành và Hoà giải

Bài 5: Hiệp hành trong đau khổ

Bài 6: Nguy hại của việc độc hành

Bài 7: Hiệp hành và hiệp nhất

 

Nguồn: vaticannews.va/vi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*