Khái niệm về ơn gọi

7 Tháng Năm, 2022 admin 0

Lm. Ron Rolheiser, OMI Tôi lớn lên trong một thế hệ được dạy rằng Thiên Chúa ban cho mỗi người một ơn gọi để sống. Trong […]