Đền thờ Đức Bà Cả

5 Tháng Tám, 2020 admin 0

** Mỗi khi đến hành hương Roma, tín hữu có thói quen kính viếng 5 đền thờ chính.Thứ nhất là đền thờ thánh Phêrô xây […]