Lễ Chúa Biến Hình

5 Tháng Tám, 2022 admin 0

a.- Nguồn gốc và sự phát triển của ngày lễ Lễ Chúa Biến Hình được cử hành nhằm tưởng nhớ về việc cung hiến các […]