Lý giải Lòng Chúa Thương Xót

Một trong các thử thách mà tôi gặp là chấp nhận giáo huấn của Giáo hội về sự hiện hữu của Hỏa ngục, vì điều này không tương xứng với ý tưởng về một Thiên Chúa tốt lành. “Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa của lòng thương xót, và Ngài muốn mọi người được cứu độ. Điều đó có trong Kinh Thánh!”. Đó là sự thật, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ, nhưng với điều kiện. Gay go đây! Không tuân thủ các điều kiện này có thể vào Hỏa ngục đời đời. Điều này đưa chúng ta trở lại vấn đề Lòng Chúa Thương Xót (LCTX). Nhiều người Công giáo cho rằng có sự mâu thuẫn giữa LCTX và sự hiện hữu của Hỏa ngục.

Lý giải Lòng Chúa Thương Xót

 
 
Một trong các thử thách mà tôi gặp là chấp nhận giáo huấn của Giáo hội về sự hiện hữu của Hỏa ngục, vì điều này không tương xứng với ý tưởng về một Thiên Chúa tốt lành. “Thiên Chúa của tôi là một Thiên Chúa của lòng thương xót, và Ngài muốn mọi người được cứu độ. Điều đó có trong Kinh Thánh!”. Đó là sự thật, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ, nhưng với điều kiện. Gay go đây! Không tuân thủ các điều kiện này có thể vào Hỏa ngục đời đời. Điều này đưa chúng ta trở lại vấn đề Lòng Chúa Thương Xót (LCTX). Nhiều người Công giáo cho rằng có sự mâu thuẫn giữa LCTX và sự hiện hữu của Hỏa ngục.
 
Thánh Luca tường thuật chi tiết khi đám đông đến với Chúa Giêsu và hỏi Ngài về những người được cứu độ, Ngài nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13:24; x. Mt 7:14). Tôi thấy có cái khó trong câu nói của Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ (1 Tm 2:4) thì tại sao Ngài làm cửa vào nơi cứu độ quá khó? Có thể có ba cách trả lời: (1) Thiên Chúa làm cho nó khó dù Ngài muốn mọi người được cứu độ; (2) Satan làm cho nó khó; (3) Chính chúng ta làm cho nó khó. Câu trả lời nào ngụ ý của Chúa Giêsu?
 
      (1) Dựa vào những gì chúng ta biết về Thiên Chúa thì cách trả lời thứ nhất vô lý. Như đã nói, Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ. Hơn nữa, Ngài sai Con Một Ngài đến cứu độ chúng ta, chứ không kết án chúng ta, dù chúng ta đáng tội chết. Như vậy, khi sai Con Một, Thiên Chúa trao ban tặng phẩm quý giá nhất để đưa chúng ta về Nước Trời. Thiên Chúa Con là Đấng Vô Cùng, không thiếu thứ gì. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng Thiên Chúa không thể làm khó các linh hồn trên đường về Nước Trời.
 
      (2) Có thể ma quỷ là thủ phạm. Tuy nhiên, ma quỷ bị đánh bại vì Máu Con Chiên là Đức Kitô, và quyền lực của nó bị chế ngự (Kh 12:11; Kh 20:10; 1 Ga 3:8; Lc 11:21-22; Mt 16:18). Do đó, ma quỷ không thể ngăn chặn lối vào Nước Trời vì Thiên Chúa đã làm người và đánh bại nó. Vậy là ma quỷ bị tước đoạt mọi thứ (x. Lc 11:22). Cách trả lời này cũng không ổn.
 
      (3) Tại chúng ta làm hẹp lối vào Nước Trời. Nhưng cách trả lời này không dễ hiểu chút nào. Chúa Giêsu đến cứu độ chúng ta và làm cho chúng ta mạnh mẽ (x. Ep 6:10-11; 2 Cr 12:10.) Nhưng làm sao chúng ta làm cho khó vào Nước Trời nếu Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta mạnh mẽ? Câu trả lời rất đơn giản: Vì kiêu ngạo, chúng ta làm tổn hại khả năng của chúng ta và tự thu hẹp đường vào Nước Trời. Sứ điệp của Đức Kitô là sám hối, vì Nước Trời đã gần. Sự sám hối này giúp chúng ta vượt qua tính kiêu ngạo (x. Mt 18:3-5; Lc 9:48; 1 Ga 2:15-16.) Chỉ đơn giản tin Ngài là Thiên Chúa thì chưa đủ: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7:21). Chúng ta cũng phải sinh hoa trái với lòng sám hối (Lc 3:8), nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng làm được như vậy!
 
Do đó, là sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng giáo huấn về Hỏa ngục không tương hợp với LCTX, hoặc cho rằng các linh hồn bị án phạt đời đời là tại Thiên Chúa. Chỉ tại chúng ta mà thôi! Cánh cửa Nước Trời nặng, chúng ta thiếu sức mạnh là tại chúng ta, chứ không tại Thiên Chúa. Thiên Chúa không đẩy chúng ta xuống Hỏa ngục vì Ngài yêu thương chúng ta vì chúng ta là tội nhân, nhưng vì chúng ta không chịu thay đổi theo Hồng ân của Ngài.
 
Điều này vẫn rắc rối. Không phải ai cũng muốn hạnh phúc sao? Không phải ai cũng muốn vào Nước Trời sao? Mọi người, dù là Kitô hữu hoặc người vô thần, đều khao khát hạnh phúc. Không ai lại dám liều mình chọn lối dẫn tới diệt vong. Vậy tại sao Chúa Giêsu nói rằng con đường dẫn tới Hỏa ngục rộng thênh thang?
 
Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường vào Nước Trời: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mìnhvác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16:24-25). Điều kiện tiên quyết để theo Ngài vào Nước Trời là TỪ BỎ MÌNH. Ngài luôn luôn ban cho chúng ta lòng thương xót, ngay cả khi chúng ta không đáng được thương xót, với điều kiện là chúng ta đừng từ chối, và lời hứa của Ngài là chiến thắng cuối cùng của chúng ta: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10:22; Mt 24:13). Đó là lý do mà đường vào Hỏa ngục rộng thênh thang và dễ tìm thấy. Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, nhưng vấn đề là chúng ta có muốn hay không. Thói xấu không cần tập luyện, nhưng tính tốt thì phải tập luyện không ngừng. Đó là cửa hẹp để vào Nước Trời.
 
Sự xét mình sẽ giúp chúng ta xác định được chúng ta đang tìm con đường nào để vào Nước Trời, rộng rãi và dễ dàng hay chật hẹp và khó khăn. Đây là bốn điểm chính:
 
     – Hằng ngày, tôi có dành thời gian theo dõi chương trình ti-vi ưa thích? Tôi có dành thời gian tập thể dục hoặc vận động? Tôi có dành thời gian lướt Internet, Facebook, Buzzfeed, Twitter,…? Nhưng tôi có dành thời gian cầu nguyện?
     – Tôi ưu tiên cho Chúa hay ưu tiên cho những thứ khác? Tôi có đi lễ Chúa Nhật và các lễ buộc?
     – Hằng ngày, tôi dành bao nhiêu thời gian tập trung vào tài chính, vật chất, các mối quan hệ, chăm sóc ngoại hình? Còn tôi dành bao nhiêu thời gian làm vui lòng Chúa và chăm sóc linh hồn mình?
     – Hằng ngày, tôi dành bao nhiêu thời gian suy nghĩ về tình dục, về nét hấp dẫn của mình? Còn tôi dùng bao nhiêu thời gian xin Chúa thanh luyện linh hồn mình?
 
Tự trả lời thật lòng các câu hỏi trên đây, bạn sẽ biết mình đang đi trên con đường nào để vào Nước Trời. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa bảo chúng ta phải từ bỏ mình, vác thập giá và vào cửa hẹp. LCTX là tặng phẩm vô giá mà Thiên Chúa trao ban để giúp chúng ta từ bỏ mình, vì Ngài sửa dạy chúng ta với lòng trắc ẩn chứ không khắt khe: “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài” (Tv 130:3-4). LCTX không miễn trừ các khuyết điểm và cứ để chúng vẫn còn, vì Ngài ban cho chúng ta sự tự do. Điều này KHÔNG có nghĩa là Ngài không yêu thương chúng ta! Thế nên chúng ta phải cố gắng “qua cửa hẹp”.
 
Tóm lại, Thiên Chúa không ép chúng ta vào Thiên Đàng nếu chúng ta không muốn. Chúng ta cũng không thể vào Nước Trời nếu chúng ta bám vào những thứ trên thế gian này. LCTX vô hạn, Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta tách mình ra khỏi thế giới này qua việc từ bỏ chính mình, làm cho chúng ta ước muốn Nước Trời và dẫn chúng ta qua cửa hẹp. Thiên Chúa không ép chúng ta vào Thiên Đàng nếu chúng ta không muốn, vì Ngài giàu lòng thương xót – và luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài sẽ làm mọi thứ để chúng ta ước muốn Nước Trời, vì Ngài giàu lòng thương xót.
 
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ PrayerAndPerspective.com)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*