Thư về Ân Xá cho tín hữu dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tôi thực sự mong muốn rằng Năm Thánh này trở thành một cảm nghiệm sống động về sự gần gũi của Chúa Cha, Đấng hầu như khả hữu về niềm êm ái dịu dàng của Ngài, nhờ đó đức tin của hết mọi tín hữu được kiên cường củng cố và do đó chứng từ về cảm nghiệm ấy càng trở nên hiệu nghiệm hơn.
 

Năm Thánh Ngoại Lệ về Tình Thương đang tiến đến, tôi muốn nhấn mạnh đến một số điểm mà tôi tin rằng cần phải chú trọng để việc cử hành Năm Thánh này, đối với tất cả mọi tín hữu, có thể trở thành một thời điểm thực sự gặp gỡ tình thương của Thiên Chúa. Tôi thực sự mong muốn rằng Năm Thánh này trở thành một cảm nghiệm sống động về sự gần gũi của Chúa Cha, Đấng hầu như khả hữu về niềm êm ái dịu dàng của Ngài, nhờ đó đức tin của hết mọi tín hữu được kiên cường củng cố và do đó chứng từ về cảm nghiệm ấy càng trở nên hiệu nghiệm hơn.
 

Trước hết, tôi nghĩ đến tất cả mọi tín hữu, những người, hoặc ở mỗi Giáo Phận hay hành hương đến Rôma, sẽ cảm nghiệm được ân sủng của Năm Thánh này. Tôi muốn rằng Ân Xá Năm Thánh vươn đến từng người như là một cảm nghiệm đích thực về tình thương của Thiên Chúa, một tình thương đến gặp gỡ mỗi người nơi Dung Nhan của Chúa Cha là Đấng tiếp nhận và tha thứ, hoàn toàn quên đi tội lỗi vấp phạm.

1
 

Để cảm nghiệm và có được Ân Xá này, tín hữu được kêu gọi thực hiện một cuộc hành hương ngắn đến Cửa Thánh, được mở ra ở hết mọi Vương Cung Thánh Đường hay ở các nhà thờ được vị Giám Mục Giáo Phận chỉ định, cũng như ở 4 Đền Thờ Tòa Thánh ở Rôma, như là một dấu hiệu của tấm lòng sâu xa muốn hoán cải thực sự. Tôi cũng muốn rằng Ân Xá này có thể được lĩnh nhận ở các Đền Thánh là nơi có Cửa Tình Thương mở ra cũng như ở các nhà thờ theo truyền thống vẫn được coi là các Thánh Đường Năm Thánh. Điều quan trọng là thời điểm này, trước hết và trên hết, cần phải liên hệ với Bí Tích Hòa Giải cũng như với việc cử hành Thánh Thể kèm theo việc suy niệm về tình thương. Cần phải kèm theo những cử hành này cả việc tuyên xưng đức tin cũng như việc cầu nguyện cho tôi và cho các ý chỉ mà tôi ấp ủ trong lòng vì thiện ích của Giáo Hội và của toàn thế giới.

Ngoài ra, tôi nghĩ đến những ai, vì những lý do khác nhau, không thể nào tiến vào Cửa Thánh, nhất là những bệnh nhân hay thành phần già lão và cô đơn thường bị bó chân ở nhà. Đối với họ thì thật là hữu ích khi họ sống bệnh hoạn và đau khổ của họ như là một cảm nghiệm của sự gần gũi với Chúa là Đấng, trong mầu nhiệm Khổ Nạn, tử nạn và Phục Sinh của mình, cho thấy con đường vương giả mang lại ý nghĩa cho đau đớn và cô đơn. Sống bằng đức tin và niềm hy vọng hân hoan, giây phút thử thách ấy, khi rước lễ hay dự Thánh Lễ và cầu nguyện cộng đồng, ngay cả qua các phương tiện truyền thông khác nhau, sẽ là cách để họ lĩnh Ân Xá Năm Thánh. Tôi cũng nghĩ đến những ai bị giam cầm không được tự do. Năm Thánh đã từng tạo nên một cơ hội cho việc đại ân xá, một thứ đại ân xá cố ý bao gồm nhiều người, thành phần mà, cho dù có xứng bị trừng phạt, ý thức về sự bất chính họ gây ra và chân thành muốn tái hội nhập vào xã hội để thực hiện việc họ thành tâm đóng góp cho xã hội.

Chớ gì tất cả họ được tác động một cách cụ thể tình thương của Chúa Cha là Đấng muốn gần gũi với

những ai cần đến ơn tha thứ của Ngài nhất. Họ có thể lĩnh Ân Xá ở các nguyện đường trong nhà tù. Chớ gì cử chỉ hướng tâm tư của họ và lời cầu nguyện của họ về Chúa Cha mỗi lần họ bước qua ngưỡng cửa nhà lao của họ như tiêu biểu cho việc họ bước qua Cửa Thánh, vì tình thương của Thiên Chúa có thể biến đổi tâm can và cũng có thể biến đổi những chấn song thành một cảm nghiệm tự do.

Tôi đã xin Giáo Hội trong Năm Thánh này tái khám phá ra sự phong phú được vây bọc bởi những công việc tình thương về tinh thần cũng như về thể lý. Thật vậy, cảm nghiệm tình thương trở nên hữu hình nơi chứng từ của các dấu hiệu cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Mỗi lần người tín hữu thi hành theo cá nhân một hay nhiều tác động này, thì họ chắc chắn lĩnh được Ân Xá Năm Thánh. Bởi thế, việc dấn thân sống bằng tình thương là để lĩnh ân sủng của việc hoàn toàn tận tuyệt thứ tha nhờ tình yêu của Chúa Cha là Đấng không loại trừ một ai. Như thế An Xá Năm Thánh được trọn vẹn, hoa trái của hết mọi biến cố được cử hành và được cảm nghiệm bằng đức tin, đức cậy và đức mến.

Hơn nữa, Ân Xá Năm Thánh cũng được lĩnh nhận cho cả người chết nữa. Chúng ta gắn bó với họ bằng chứng từ đức tin và đức ái họ lưu lại cho chúng ta. Thế nên, khi chúng ta nhớ đến họ nơi việc cử hành Thánh Thể, chúng ta có thể, trong mầu nhiệm Các Thánh cùng thông công cao cả, cầu nguyện cho họ, để Dung Nhan nhân hậu của Chúa Cha giải thoát họ khỏi hết mọi dấu vết lỗi lầm và ôm xiết lấy họ trong cõi phúc bất tận. Một trong những vấn đề trầm trọng của thời đại chúng ta hiển nhiên là mối liên hệ bị đổi thay liên quan đến sự sống. Một thứ tâm thức lan rộng và vô cảm đã dẫn đến tình trạng bị mất đi cái cảm thức cá biệt và xã hội thích đáng trong việc tiếp nhận sự sống. Cái thảm trạng phá thai được một số người cảm nghiệm một cách hời hợt về ý thức, như thể chẳng nhận thức gì về cái tai hại cực kỳ do hành động ấy gây ra. Trái lại, nhiều người khác, mặc dù cảm nghiệm được giây phút ấy như là một thảm bại, vẫn tin rằng họ chẳng còn một giải pháp nào khác. Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả những người phụ nữ đã sử dụng đến việc phá thai. Tôi quá rõ về cái áp lực thúc đẩy họ đi đến quyết định này. Tôi biết rằng nó là một thử thách về sự sống và luân lý. Tôi đã gặp rất nhiều người đàn bà đang ôm ấp trong lòng cái vết xẹo của quyết định quằn quại đớn đau này.

Những gì đã xẩy ra thật là bất chính; thế nhưng chỉ cần hiểu được sự thật về nó là có thể giúp cho người ta không mất đi niềm hy vọng. Không thể nào phủ nhận được việc Thiên Chúa tha thứ cho những ai thống hối ăn năn, nhất là khi người đó tiến đến với Bí Tích Xưng Tội bằng một tấm lòng chân thành để được hòa giải với Chúa Cha. Vì cả lý do này nữa, tôi đã quyết định, bất chấp những gì trái ngược lại, ban cho tất cả mọi vị linh mục đặc trách Năm Thánh này quyền suy xét khôn ngoan trong việc xá tội phá thai cho những ai đã tìm cách phá thai, nhưng tìm kiếm ơn tha thứ cho tội này với tấm lòng thống hối ăn năn. Chớ gì các vị linh mục hoàn thành công việc trọng đại này bằng những lời lẽ bày tỏ việc thực sự tiếp nhận, cùng với những lời chia sẻ cho thấy tính chất trầm trọng của tội đã vấp phạm, chưa kể đến việc chỉ cho họ thấy đường lối hoán cải chân thực để họ có thể được thực sự và quảng đại tha thứ bởi Chúa Cha là Đấng canh tân tất cả bằng sự hiện diện của Ngài.

Một điều quan tâm cuối cùng liên quan tới những tín hữu vì những lý do khác nhau muốn tham dự các nhà thờ được coi sóc bởi các vị linh mục thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X. Năm Thánh Tình Thương này không loại trừ một ai. Có một vài Chư Huynh Giám Mục từ một số nơi khác nhau đã nói với tôi về ý hướng chân thành và việc thi hành bí tích của các vị, nhưng lại liên hệ tới trường hợp khó xử về quan điểm mục vụ. Tôi tin tưởng rằng trong một tương lai gần, cần phải tìm các giải pháp để phục hồi mối hiệp thông trọn vẹn với các linh mục và bề trên của Huynh Đoàn này. Trong khi chờ đợi, được tác động bởi nhu cầu cần đáp ứng thiện ích của những tín hữu ấy, theo sắp xếp của mình, tôi quyết định là trong Năm Thánh Tình Thương những ai tiến đến với các vị linh mục của Huynh Đoàn Thánh Piô X để cử hành Bí Tích Hòa Giải sẽ được hiệu thành và hợp lệ trong việc lãnh nhận ơn xá giải tội lỗi của mình.

Tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ Tình Thương, tôi xin ký thác những việc sửa soạn Năm Thánh Ngoại Lệ này cho việc bảo hộ chở che của Mẹ.

Vatican ngày 1 tháng 9 năm 2015

Phanxicô

 
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*