Bảy câu nên nhớ trong quyển sách mới của Đức Giáo hoàng

Một quyển sách nhỏ vừa được ra đời: cuộc phỏng vấn của Đức Giáo hoàng dành cho ký giả Ý Andrea Tornielli về chủ đề lòng thương xót.

Quyển sách có tên “Tên của Chúa là Thương xót” được xuất bản tuần này trên 86 nước, ở Pháp do nhà xuất bản Robert Laffont và  Presses de la Renaissance phát hành. Quyển sách dưới dạng phỏng vấn và Đức Giáo hoàng giải thích cho những người chưa rành cũng như những người đã biết “lòng thương xót”, một từ được xem như một trong các “thuộc tính của Chúa”.

1/ “Mỗi khi tôi đến ngưỡng cửa nhà tù để dâng thánh lễ hay để