Đức Thánh Cha Đổi Mới Qui Chế Ngân Hàng Vatican

Hôm 10/08/2019, Phòng báo chí Tòa thánh đã công bố Quy chế của Ngân hàng Vatican, cũng gọi là “Viện Giáo Vụ” được Đức Thánh Cha Phanxicô đổi mới, trong đó có du nhập vai trò kiểm toán viên từ bên ngoài để kiểm chứng các tài khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế. Qui chế cũng xác nhận các nguyên tắc Công Giáo làm nền tảng cho Viện Giáo Vụ.
Kết quả hình ảnh cho Đức Thánh Cha Đổi Mới Quy Chế Ngân Hàng Vatican

Đức Thánh Cha đã công bố Qui chế mới với một Thủ Bút và ấn định Qui chế này có giá trị thử nghiệm trong 2 năm trời, thay thế Qui chế đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố năm 1990, để đáp ứng hơn các đòi hỏi của thời nay.

Sứ vụ của Viện Giáo Vụ không thay đổi, nghĩa là giữ và quản lý các động sản và bất động sản được chuyển nhượng hoặc ủy thác cho Viện, do các thể nhân và pháp nhân, nhắm thực thi các công tác tôn giáo hoặc bác ái.

Trong số những đổi mới chính yếu, có việc du nhập Kiểm toán viên bên ngoài, có thể là một thể nhân hoặc một công ty, để kiểm điểm kết toán theo các tiêu chuẩn quốc tế được nhìn nhận. Vì thế trong các bộ phận của Viện Giáo Vụ không còn 3 kiểm toán viên nội bộ như trước đây. Kiểm toán viên từ bên ngoài do Hội đồng Hồng Y bổ nhiệm theo đề nghị của Hội đồng giám sát, và thi hành nhiệm vụ trong thời kỳ 3 tài khóa liên tiếp, có thể được gia hạn một lần mà thôi.

Qui chế cũng xác định các cơ cấu quản lý Viện Giáo Vụ: gồm Hội đồng Hồng Y, Hội đồng giám sát, Giám chức, Ban Giám đốc… (Sala Stampa 10-8-2019)

 

G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*