ĐTC gặp biên tập và cộng tác viên của tạp chí “Cập nhật xã hội”

Vatican. Lúc 11h15 sáng 06/12, ĐTC gặp khoảng 50 biên tập viên và cộng tác viên của tạp chí “Cập nhật xã hội”. Đức Thánh Cha đã trao cho các tham dự viên bài diễn văn của ngài.

Kết quả hình ảnh cho religious institute

Trong bài diễn văn, ĐTC nhấn mạnh đến 3 điểm: (1) phân định trong xã hội, (2) một con đường để bước đi cùng nhau, và (3) niềm vui của việc dấn thân xã hội.

  

Trước hết, về phân định trong xã hội, ĐTC đề cập đến từ “định hướng” trong khẩu hiệu của tạp chí: “giúp người đọc định hướng trong thế giới đang thay đổi”. Định hướng là biết được mình đang đứng ở đâu và đâu là điểm tham chiếu, và sau đó, quyết định hướng đi. Điều này gần với việc phân định: bước đi trong xã hội, chúng ta cần học nhận ra tiếng nói của Thánh Thần, diễn giải các dấu chỉ và chọn bước theo tiếng nói ấy chứ không phải tiếng khác.

Việc phân định này ở cấp độ cá nhân cũng như cộng đồng xã hội và giáo hội, bởi vì Thánh Thần đang hoạt động cách mầu nhiệm trong năng động xã hội. Với nhiều mặt khác nhau của xã hội hiện đại, tạp chí “Cập nhật xã hội” có nhiệm vụ không chỉ cung cấp thông tin đáng tin cậy, mà còn giúp cho độc giả học cách suy xét và hành động với tinh thần trách nhiệm chứ không chỉ nghe nói, đặc biệt trong thế giới tràn ngập tin giả.

Điểm thứ hai, về một con đường để bước đi cùng nhau, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, việc phân định các hiện tượng xã hội không thể thực hiện một mình. Ngược lại, việc phân tích tình hình và xác định những dấn thân để biến đổi xã hội là nhiệm vụ của cộng đồng cùng nhau, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Đặc biệt, ngày nay chúng ta có thể thêm sự đòi hỏi của phương pháp công nghị: xây dựng tương quan bằng cả lời nói lẫn hành động, tạo ra mục tiêu chung và cố gắng đạt tới.

Với bước đi chung này, Đức Thánh Cha đưa ra 3 điểm cụ thể cần dấn thân: thứ nhất là sự hợp nhất các thành phần xã hội mà vì nhiều lý do bị đặt sang bên lề. Thứ hai là sự gặp gỡ liên thế hệ. Thứ ba là thúc đẩy các dịp gặp gỡ và hành động chung giữa Kitô hữu và tín đồ của các tôn giáo khác, cũng như với tất cả mọi người thiện chí.

Cuối cùng, về niềm vui của việc dấn thân xã hội, ĐTC khuyến khích các biên tập viên đừng nản chí trong việc dấn thân cho công bằng và chăm sóc ngôi nhà chung. Hãy tiếp tục nuôi dưỡng nơi mình niềm đói khát sự công chính và làm lan ra nơi người khác nữa.

Tạp chí “Cập nhật xã hội” của Dòng Tên, có trụ sở chính ở Milano, được thành lập từ năm 1950, tập trung chủ yếu vào thông tin và suy tư giáo dục, trong đó có giáo dục chính trị, đạo đức, nghề nghiệp và môi trường với lối nhìn của Đức tin Công giáo. (CSR_7381_2019)

Văn Yên, SJ

(VaticanNews 06.12.2019)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*