Karl Rahner

30 Tháng Bảy, 2020 admin 0

Có thể nói được rằng, một trong những thần học gia Công giáo của thế kỷ XX có tầm ảnh hưởng lớn nhất và được […]