Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B: Sống muôn đời trong Lòng Chúa Xót Thương (Ga 3,14-21)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19Và đây là bản án : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

Đó là Lời Chúa.

 

Suy niệm: Sống muôn đời bên Chúa là cùng đích cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa muốn con người được sự sống hạnh phúc viên mãn bên Ngài. Trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, Chúa Giê-su trên thánh giá chính là tình yêu thương xót của Thiên Chúa tỏ bày với chúng ta, “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” của Ngài. Thế mà, có những người không dám nhìn lên thánh giá, không dám đối diện với thánh giá để chiêm ngắm tình yêu này! Mặc cảm tội lỗi đã từng khiến Phê-rô xin Chúa hãy tránh xa ông, thì nay, cũng chính thứ mặc cảm đó đưa đẩy người ta xa Chúa, không dám đối diện với thánh giá. Tuy nhiên, Chúa vẫn cứ đến với Phê-rô và với con người tội lỗi hôm nay, vì Ngài là Tình yêu và là Đấng giàu Lòng Thương Xót. Thánh giá vẫn cứ là dấu chỉ tình yêu thương xót Thiên Chúa dành cho thế gian.

Mời Bạn: Mùa Chay giúp cho bạn nhiều cơ hội nhìn ngắm và suy niệm thánh giá, như Đàng Thánh Giá. Bạn sẵn sàng thu xếp công việc để tham dự những cử hành như thế chưa? Bạn cảm nghiệm gì khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá vì thương xót nhân loại này?

Sống Lời Chúa: Suy gẫm một chặng trong 14 chặng Đàng Thánh Giá để cảm tạ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con không xin Chúa tránh xa chúng con, nhưng chỉ xin cho chúng con can đảm nhìn ngắm Chúa trên thánh giá. Ở đó, chúng con sẽ hiểu tình Chúa yêu. Ở đó, chúng con yêu Chúa như Chúa đã chiếm đoạt chúng con, dám sống như Chúa, vì tình yêu thương xót Chúa nung nấu trái tim chúng con. Amen.

(5 phút Lời Chúa)

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*